Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten.

VIDA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies adviseren wij u persoonlijk contact op te nemen met de verloskundigen.

VIDA tracht deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.

Praktijken in de regio

Vida - Verloskundigen Praktijken in de regio
Klik op de kaart om de locatie te zien.

coöperatie verloskunde in district amersfoort
Bij de coöperatie VIDA (Verloskunde In District Amersfoort) zijn alle verloskundigenpraktijken en echocentrum Amersfoort in de regio Amersfoort aangesloten. De coöperatie heeft als doel om toegankelijke en kwalitatief goede geboortezorg te realiseren in regio Amersfoort. Dit gebeurt onder andere door intensief collegiaal overleg en gezamenlijke bij- en nascholing.
Coöperatie VIDA
contactgegevens:
E info@cooperatievida.nl
i www.cooperatievida.nlDesign: bendrost.nl
Webbouw: dainamics.nl