De coöperatie voor verloskunde
in district Amersfoort

Visie Verloskundigen In District Amersfoort op verloskundige zorg

Op 26 november 2015 zijn 13 eerstelijns verloskundigenpraktijk in Amersfoort en omstreken verenigd in de aanspreekbare organisatie: “Coöperatie Verloskundigen in District Amersfoort” (coöperatie VIDA). Hierdoor vormen we een sterke professionele eerstelijnspartij die als één stem een centrale positie inneemt in de organisatie van de verloskundige zorg in Amersfoort e.o. ondanks dat iedere praktijk zijn eigen werkwijze, uniciteit en zelfstandigheid kan behouden.
Door onze krachten te bundelen laten we de cliënt optimaal gebruik maken van de toegevoegde waarde die eerstelijns verloskundige zorg te bieden heeft.

Doelstellingen

De coöperatie VIDA is opgericht door een aantal doelen te kunnen behalen:

  • slagvaardiger en efficiënter besluiten te kunnen nemen en te vergaderen, zowel binnen de coöperatie als daarbuiten
  • overziet de gehele keten en vervult daarmee een schakel- en poortwachtersfunctie
  • op een professionele wijze als gesprekspartner fungeren binnen de geboortezorg, om onze verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven die er nu liggen
  • de verloskundige zorg die praktijkoverstijgend wordt gegeven, beter te kunnen organiseren
  • de mogelijkheden om in de toekomst als coöperatie VIDA ondernemingen te starten die de geboortezorg nog meer optimaal te organiseren

Visie

Coöperatie VIDA is een sterke, professionele eerstelijnspartij binnen de geboortezorg die geboden wordt in Amersfoort en omstreken.
Als eerstelijns verloskundigen zijn wij bij uitstek de zorgverleners die een fysiologische benadering nastreven, stimuleren en behouden door persoonlijke aandacht en het verlenen van zorg op maat van hun eigen verloskundige aangevuld met specialistische zorg waar nodig. Hierbij wordt haar keuzevrijheid maximaal gerespecteerd en de tevredenheid van de cliënt centraal gesteld.

De verloskundige zorg in Nederland moet integraal worden georganiseerd. Speerpunt in het integrale zorgmodel is dat de cliënte en haar zorgbehoefte centraal staat.
De zorgverleners maken vanuit een gezamenlijke visie onderling afspraken over de verloskundige zorg die zij leveren. Dit doen zij op basis van gelijkwaardigheid. Ook worden gezamenlijke ketendoelen afgesproken, ketenprocessen inzichtelijk gemaakt en worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken ketenpartners duidelijk. Daarnaast dient de zorg geëvalueerd en indien gewenst bijgesteld te worden.
Hierbij is het van uiterst belang om de cliënte en haar zorgbehoefte centraal te blijven stellen, door de keuzevrijheid maximaal te respecteren.

Praktijken in de regio

Vida - Verloskundigen Praktijken in de regio
Klik op de kaart om de locatie te zien.

coöperatie verloskunde in district amersfoort
Bij de coöperatie VIDA (Verloskunde In District Amersfoort) zijn alle verloskundigenpraktijken en echocentrum Amersfoort in de regio Amersfoort aangesloten. De coöperatie heeft als doel om toegankelijke en kwalitatief goede geboortezorg te realiseren in regio Amersfoort. Dit gebeurt onder andere door intensief collegiaal overleg en gezamenlijke bij- en nascholing.