Ketenpartners

Samen dragen wij zorg

Verloskunde In District Amersfoort (VIDA) heeft diverse contacten binnen de geboortezorg.

Verloskundige SamenwerkingsVerband (VSV)

Een VSV is er om duidelijke afspraken te maken tussen eerste- en tweedelijn. In het VSV-Amersfoort zijn diverse partijen vertegenwoordigd:

 • vanuit het Meander Medisch Centrum
 • de gynaecologen, tweedelijns verloskundigen en kinderartsen
 • het Kraamzorg SamenwerkingsVerband (KSV) in Amersfoort
 • Coöperatie VIDA

Klik hier voor de pagina met kraamzorg organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Kraamzorg SamenwerkingsVerband (KSV).

Samenwerkingsconvenant

VIDA maakt deel uit van het samenwerkingsconvenant binnen de provincie Utrecht. Het doel van convenant is het waarborgen, dan wel verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening en zorg- en gegevensoverdracht in het kader van zwangerschap en geboorte en het waarborgen, dan wel verbeteren van de continuïteit van zorg voor ouder en kind.
Bij dit samenwerkingsconvenant zijn alle partijen betrokken die deel uit maken van de geboortezorg in de provincie Utrecht.

 • Eerstelijns Verloskundigen Coöperatief Midden Nederland
 • Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) WKZ/UMCU
 • VSV Utrecht-Zuid
 • Coöperatie Verloskunde In District Amersfoort
 • Kraamzorgorganisaties aangesloten bij Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV) Utrecht, KSV Woerden en KSV Amersfoort
 • Rivas Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Kraamzorg
 • Vitras (JGZ)
 • Volksgezondheid Gemeente Utrecht (afdeling JGZ)
 • GGD regio Utrecht (afdeling JGZ)
 • VSV Amersfoort

Er zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd die duidelijk maken wat de professionals van de aangesloten partijen van elkaar mogen verwachten en kan zo vroeg mogelijk worden ingespeeld op kind- en of omgevingsgebonden signalen die een gezonde ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren.

Overige activiteiten

VIDA neemt deel aan het GCMN (GeboorteConsortium Midden Nederland), CVO (Commissie Verloskundig Overleg), ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) en de KNOV (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Verloskundigen) -bijeenkomsten.
Het Prenataal ScreeningsCentrum Amersfoort is als partij ook betrokken bij het proces binnen VIDA door als aangeslotene lid te zijn. Diverse praktijken vanuit VIDA verwijzen hun cliënten voor de prenatale screening naar het Prenataal Screeningscentrum in Amersfoort.
Verder heeft VIDA contacten met de RAVU (Regio Ambulance Voorziening Utrecht).

Praktijken in de regio

Vida - Verloskundigen Praktijken in de regio
Klik op de kaart om de locatie te zien.

coöperatie verloskunde in district amersfoort
Bij de coöperatie VIDA (Verloskunde In District Amersfoort) zijn alle verloskundigenpraktijken en echocentrum Amersfoort in de regio Amersfoort aangesloten. De coöperatie heeft als doel om toegankelijke en kwalitatief goede geboortezorg te realiseren in regio Amersfoort. Dit gebeurt onder andere door intensief collegiaal overleg en gezamenlijke bij- en nascholing.
Coöperatie VIDA
contactgegevens:
E info@cooperatievida.nl
i www.cooperatievida.nlDesign: bendrost.nl
Webbouw: dainamics.nl